top of page

İlkelerimiz

 • İşe kendimizden başlarız.

 • Gelenekleri öğrenir ve değerlendiririz.

 • Güven inşa ederiz.

 • Tüm canlı sistemleri tanır ve onlarla ilişki kurarız.

 • Önemseriz.

 • Sürece odaklanırız.

 • Eşitlik ve adalet üretiriz.

 • İlişki içinde olduğumuz herkese hakkını veririz.

 • Karşılıklılık ilkesiyle ilişki kurar, çalışır ve yaşarız.

 • Radikal açıklığı ve radikal şeffaflığı savunuruz.

 • Anlamlı iş ve anlamlı ilişkilerle ilgileniriz.

 • Doğayla barışık yaşamak için cesur adımlar atarız.

 • Misyonumuzun her zaman bireylerden ve araçlardan daha önemli olduğunu hatırlarız.

 • Sevinç ve ızdırabın, yaşamı besleme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliriz.

bottom of page