top of page

Meselemiz

Kuraklık, don ve fırtına gibi aşırı hava koşulları tarımsal üretimi olumsuz etkileyen faktörlerdir. Bu hava koşullarının toprak yapısı ve biyolojisi üzerinde de etkileri vardır. Kuraklık durumunda, toprak yapısı kurur ve toprak mikrobiyolojisi ve bitki büyümesi için gerekli olan su ve besinleri sağlamakta zorlanır. Benzer şekilde don olayları da bitkilerin donmasına ve zarar görmesine neden olur.

 

Tarımsal uygulamalarda kullanılan toprak işleme ve sulama teknikleri toprak ve bitki yapısını olumsuz etkilemektedir. Yanlış veya aşırı sulama, toprağın su dengesini bozar ve bitkilerin kök sistemini zayıflatır. Ayrıca pahalı ve toksik girdilerin (GDO'lar, sentetik gübreler, pestisitler, herbisitler, fungisitler) kullanımı toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı ve nihayetinde insan sağlığını olumsuz etkiler.

 

Hastalıklar da tarımda önemli bir sorundur. Bitki hastalıkları mahsul verimini azaltır ve gıda kalitesini ve gıda güvenliğini olumsuz etkiler. Bu nedenle, hastalıkların yayılmasını önlemek için uygun tarım yöntemlerinin ve hastalık kontrol önlemlerinin benimsenmesi önemlidir.

 

Monokültür, tek bir bitki türünün yoğun olarak yetiştirildiği bir tarımsal uygulamadır. Biyoçeşitlilik eksikliği ile sonuçlanır ve hastalık ve zararlı organizmaların yayılma riskini artırır. Bu nedenle çeşitlendirilmiş tarım uygulamaları teşvik edilmelidir.

 

Diğer bir büyük zorluk da spekülatif bir piyasa ortamında gıdanın değerinin aşınması ve bunun çiftçiler üzerindeki olumsuz etkileridir. Pazarlama zafiyetleri, fiyat güvensizliği ve sosyal organizasyondaki zayıflıklar, çiftçilerin ürünlerini makul bir fiyata pazarlamasını çok zorlaştıran faktörlerdir.

 

Tarımsal üretimi etkileyen diğer faktörler arasında çiftçilerin şevk ve motivasyon eksikliği, bilgi ve vasıflı işgücü eksikliği sayılabilir. Bu faktörler, tarım sektöründe üretkenlik ve sürdürülebilirliğin ve dolayısıyla gıdanın gelecekteki güvenliğinin önündeki önemli engellerdir.

 

Son olarak, toprakta biyoçeşitlilik, biyokütle ve birikmiş organik madde eksikliği, toprak verimliliğini ve bölgenin hidrolojik döngülerini olumsuz etkileyerek, esas olarak toprak sıcaklıklarının artmasına ve su eksikliğine yol açmaktadır.

bottom of page